Често задавани въпроси

Ако имате стара стена, уверете се, че повърхността е здрава. Ако има компрометирани участъци ги отстранете и направете необходимите корекции. Следващата стъпка е да се грундира. Внимателно спазвайте техническите изисквания за разреждане и времето необходимо за съхнене.
Отсечете с тиксо, ако е необходимо. След като изсъхне, преминете към боядиването. Разредете, следвайки препоръките на производителя. Отсечете с четка и започнете да разнасяте с валяк. Не оставяйте мечето да прескача, това означава, че няма достатъчно материал.

Грундът е необходим защото той от една страна осигурява спойката между стената и последващите слоева, а от друга заздравява повърхността на стената. Много често, особено при корекции по стените се ползват материали с различна абсорбция. Грундирането уеднаквява поемането на боя, което е един от факторите за добра покриваемост на боите и добра разходна норма. Изводът е, че една допълнителна ръка многократно подобрява постигнатия резултат.

Load More