Изберете страница

МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ

→   позиционира се като една от най-значимите компании в Италия в областта на системите за покритие на професионални сгради по отношение на пазарен дял, качество на продукта и териториално покритие;

→   разработване на иновативни, технологично напреднали, екологично чисти продукти;

→   укрепване на отношенията с италиански и чуждестранни клиенти чрез предоставяне на квалифицирани професионални услуги;

→   представляват по отношение на бизнес етиката и социалната отговорност важна референция за служителите, клиентите, доставчиците и всички заинтересовани страни;

→   насърчаване на културата на възстановяване на сградите и стойността на Made in Italy в света.

→  дългосрочна визия за развитие

→   партньорство

→   доверие и коректност

→   ясни правила

→   екипна работа

→   принадлежност към отбора