КУРСОВЕ

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕКОРАТОРИ

Теория на цветовете

В курса ще получите основни познания за цветовете, цветовите комбинации и тенденциите по отношение на цветовете всъвремния интериор и екстериор.

А1

Процесите

Последователността на процесите при изпълнението на декорации. Необходимостта от грундиране и други тънкости на довършителните работи.

Запознаване с продуктите

Преглед на декоративните материали San Marco. Теоретични познания по отношение на свойствата на материалите и техните основи.

Основни техники на нанасяне

Запознаване на базисните техники на нанасяне – практически курс. Грундиране, полагане на основа и декоративна мазилка.