Не! Екологичните продукти са само онези, които са удостоверени с Екологичният знак. Екологичните продукти са такива, които през целият си период на използването им замърсяват най-малко околната среда, отговарят на определените критерии за ефективност, издръжливост, обемност на разтворими и токсични вещества, които се контролират и удостоверяват с необходимите сертификати.
Екологично чистите бои съдържат минимално количество летливи органични съединения (ЛОС/VОС); по-малко от 1 mg / l. Те осигуряват голяма издръжливост на износване и не съдържат тежки метали, нито канцерогени, токсични вещества и консерванти. Тяхното качество се контролира от независим контролен орган.