Често ни задават въпроса какво означава дишаща боя и с какво е по-добра от останалите? Дишащата боя всъшност има свойството да пропуска парите. При избора на боя, била тя интериорна или външна е необходимо да има системност. Ако материалите използвани преди боята са паропропускливи, това означава, че задължително и боята трябва да е такава.