Ако имате стара стена, уверете се, че повърхността е здрава. Ако има компрометирани участъци ги отстранете и направете необходимите корекции. Следващата стъпка е да се грундира. Внимателно спазвайте техническите изисквания за разреждане и времето необходимо за съхнене.
Отсечете с тиксо, ако е необходимо. След като изсъхне, преминете към боядиването. Разредете, следвайки препоръките на производителя. Отсечете с четка и започнете да разнасяте с валяк. Не оставяйте мечето да прескача, това означава, че няма достатъчно материал.