Грундът е необходим защото той от една страна осигурява спойката между стената и последващите слоева, а от друга заздравява повърхността на стената. Много често, особено при корекции по стените се ползват материали с различна абсорбция. Грундирането уеднаквява поемането на боя, което е един от факторите за добра покриваемост на боите и добра разходна норма. Изводът е, че една допълнителна ръка многократно подобрява постигнатия резултат.