Изберете страница

Линия висококачествени покрития на основата на специални свързващи вещества, извлечени от възобновяема биомаса, дефинирана съгласно подхода за баланс на масата и сертифицирана от RedCert2.

ЕКО ДИЗАЙН И ПОДХОДЪТ БИОМАСА – БАЛАНС

Вече признати от пазара за тяхното високо качество и производителност, от 2021 г. професионалните бои на Linea Acrylò се произвеждат със специално свързващо вещество, получено от възобновяема биомаса, дефинирано съгласно подхода на „БИОМАСА – БАЛАНС“ и сертифицирано от RedCert².

Целта на подхода за баланс на биомасата е да намали атмосферните емисии на CO2 чрез заместване на изкопаемите ресурси във веригата на стойността с възобновяеми ресурси от биомаса.

Примери за източници на биомаса са био-нафта и биогаз, получени главно от органични отпадъци и растителни масла. Възобновяемите енергийни източници вече се прилагат в началото на производствения процес на свързващите вещества и математически се разпределят към новата продуктова линия.

Висококачествени покрития за устойчива сграда

Боите в Linea Acrylò съдържат нова формула от акрилна смола, която гарантира стандарти за качество като високо покритие и белота,добърпоток и микропористост, която прикрива повърхностните несъвършенства. Благодарение на лесното си нанасяне и много кратко време на съхнене, заданията могат да бъдат завършени бързо. Всички бои Acrylò имат висока прикриваща способност и естетическа еднородност, за да ви дадат двойна полза: скриване на старите слоеве и спестяване на време и количество на продукта, тъй като при боите, които се отличават с висока скриваща способност, трябва да нанесете по-малко слоеве.

Всички продукти в Linea Acrylò са готови за употреба, което ги прави лесни за нанасяне, като същевременно се избягва загуба на материали и грешки при разреждане. Работата е бърза и гарантира безупречни крайни резултати.

Същите грижи, които San Marco отделя на техническите характеристики, се прилагат за непрекъснатото търсене на иновативни решения за минимизиране на въздействието върху околната среда, съгласно критериите за Еко-дизайн, съссвързващо вещество, получено от възобновяема биомаса, което намалява въздействието върху околната среда, като същевременно поддържа високо качество.

С Linea Acrylò можете също да защитите здравето си и това на любимите хората:

Качеството на въздуха в затворена среда оказва
силно влияние върху функционирането на нашето
тяло и реакциите ни. Боите от Linea Acrylò са
без мирис, без формалдехид и ЛОС (летливи
органични съединения) и сертифицирани за
качество на въздуха в помещенията A+.

Новата Linea Acrylò е съзнателен избор за покупка, която пряко подпомага  опазването на околната среда.

   ACRYLOMAT

   ACRYLOVELOUR

   ACRYLOSATIN