Изберете страница

ЕКО ПРОДУКТИ – ЩО Е ТО?

ЕКО ПРОДУКТИ – ЩО Е ТО?

„Ние не наследяваме земята от нашите предци, вземаме я под наем от нашите деца”: тази древна поговорка отговаря на Доклада на Сан Марко за устойчивост на групата, инструмент, който декларира с прозрачност нашата ангажираност към устойчиво развитие.Нашите цели са за създаване на стойност за Групата и за хората, като същевременно се запазват природните ресурси.

Ние следваме принципите на ЕКО-ДИЗАЙНА, като отчитаме екологичното въздействие на материалите, ресурсите и сценариите в края на жизнения цикъл пред проекта и намалява въздействието на продукта върху околната среда. С други думи, дизайнът на продукта се извършва съобразно условията на околната среда и за процеси на доставка, производство, употреба се прави необходимата оценка съобразно екологичните норми.

Сан Марко отново изпреварва
компаниите в бранша с новия
сертификат RedCert²,
въвеждайки принципите на
еко-дизайна и приложи
биомаса – баланса в производството.

Толкова често използваме в ежедневието си ЕКО за храна, козметика и какво ли още не. Дали обаче знаем какво означава еко продукт, особен когато става дума за строителни материали, каквито са боите и мазилките. Обикновено еко боята се свързва с термина ZERO VOC (без летливи органични съединения) или с качеството на вътрешния въздух или с хипоалергенните качества. И всичко изброено до тук са все положителни черти на една боя, но в никаъв случай не са достатъчни, за да се нарича ЕКО. Когато става дума за екология, нещата са доста по задълбочени.

От 70-те години ние от Сан Марко работим с дълбока мисъл за околната среда и прилагаме принципите за устойчиво развитие.

Оценката за въздействие върху околната среда се базира не само на качествата на даден продукт, тя дава информация по отношение на цялостния процес на производство и консумация. 

Направете съзнателен избор за покупка и дайте своя принос за опазването на околната среда.

Насърчаването за устойчивост означава да се полагат грижи за околната среда, хората в нея и за сградите, които обитават всеки ден.

 ISO 14001: 2015 за управление на околната среда е нашият постоянен ангажимент към концепцията за устойчиво развитие, насочена към дълбоката връзка между човека, околната среда и икономическото развитие. Това е изборът на всяка компания решила да създаде, внедри, поддържа и подобри своята система за управление на околната среда.

 

Качество на вътрешния въздух

Качеството на въздуха в помещенията (IAQ) е качеството на въздуха в и около сгради и конструкции. Известно е, че IAQ влияе върху здравето, комфорта и благосъстоянието на обитателите на сгради. Лошото качество на въздуха в помещенията е свързано със синдрома на болни сгради, намалената производителност и нарушаване на концентрацията в затворени помещения.

Без ЛОС

Летливите органични съединения са химически компоненти, които се характеризират с високо налягане на парите.

Ефектите върху здравето включват дразнене на очите, носа и гърлото; главоболие, загуба на координация, гадене; и увреждане на черния дроб, бъбреците и централната нервна система.

RedCert² - устойчива биомаса

Вече признати от пазара за тяхното високо качество и производителност, от 2021 г. професионалните бои се произвеждат със специално свързващо вещество, получено от възобновяема биомаса, дефинирано съгласно подхода на „БИОМАСА – БАЛАНС“ и сертифицирано от RedCert². Целта на подхода за баланс на биомасата е да намали атмосферните емисии на CO2 чрез заместване на изкопаемите ресурси във веригата на стойността с възобновяеми ресурси от биомаса.

Примери за източници на биомаса са био нафта и биогаз, получени главно от органични отпадъци и растителни масла. Възобновяемите енергийни източници вече се прилагат в началото на производствения процес на свързващите вещества и математически се разпределят към новата продуктова линия.