Нов магазин в София

Лидерът в производството и дистрибуцията на бои, декоративни мазилки и фасадни продукти SAN MARCO отвори новия си супер модерен магазин в София в индустриалната зона Военна рампа, на ул. Елов дол №25. На площ от 1000 м² в луксозна атмосфера ще откриете цялата продуктова гама на SAN MARCO GROUP – Италия. Търговското хале е изградено съгласно съвремените тенденции с висока енергийна ефективност. Осветлението в целия обект е светодиодно и програмируемо, с много ниска консумация на енергия. Обектът разполага и с безплатен паркинг за клиентите си.

Дизайнът е изцяло подчинен на актуалните трендове в интериора. Предтсавено е многообразие от декоративни ефекти изпълнени с различни техники на нанасяне съчетани умело.

При нас ще получите пълно съдействие и подкрепа за вашите ремонтни дейности.

Заповядайте от понеделник до петък от 8:30 до 18:00

Фирмена етика

Сан Марко признава като основен принцип зачитането на законите, правилата и разпоредбите, прилагани във всички страни, в които работи, и принципите и процедурите, свързани с тази цел.

В това отношение Дружеството се ангажира да реализира Система за управление на здравето и безопасността на работното място (OHSMS) като част от своята работна организация за защита на безопасността на работниците, по силата на което има задължение за:

 • спазват действащото законодателство за безопасност и здраве при работа;
 • разпространяват информация за рисковете за всички работници и непрекъснато поддържат обучението си с конкретно позоваване на изпълняваната задача;
 • осигуряват консултации, участие и информираност на работниците, също и чрез представителя на работниците за безопасността, по отношение на аспектите на безопасността и здравето на работното място;
 • разработване и внедряване на производствени процеси и дейности с критерии, които могат да предотвратят евентуални инциденти, защита на безопасността и здравето на работниците и населението, като за целта използват най-добрите налични на пазара техники;

Дружеството също така е решило да приеме Етичен кодекс за действителност в съответствие с разпоредбите на Законодателен декрет №. 8 юни 2001, n. 231. Законът не изисква от дружествата задължението да създадат този инструмент, но Colorificio San Marco решава да формализира и да споделя набор от ценности, етични принципи и правила за поведение, които са в основата на неговото действие.

Етичният кодекс, уреждащ административната отговорност на субектите в резултат на извършване на престъпление или административно нарушение.

Чрез четене на етичния кодекс се появяват всички ценности, върху които трябва да се основава работата на Дружеството:

 • Духът на сътрудничество като начин, по който може да се постигне вътрешно сближаване и създаване на среда, основана на принципите на равенство и взаимно уважение.
 • Принципът на заслуги, чрез който заплаща на служителите си оценка на професионализма, опита и способността за постигане на поставените цели при стриктно спазване на закона на същото.
 • Преследване на собствените си икономически, социални и производствени цели в съответствие със закона, справедливост и прозрачност на действията.
 • Защитата и разпространението на ценности като меритокрация, лоялност, професионализъм, отдаденост, дух на сътрудничество.

Мисия

 • позиционира се като една от първите компании в Италия в областта на системата за покритие на професионални сгради по отношение на пазарен дял, качество на продукта и териториално покритие;
 • разработване на иновативни, технологично напреднали, екологично чисти продукти;
 • укрепване на отношенията с италиански и чуждестранни клиенти чрез предоставяне на квалифицирани професионални услуги;
 • представляват по отношение на бизнес етиката и социалната отговорност важна референция за служителите, клиентите, доставчиците и всички заинтересовани страни;
 • насърчаване на културата на възстановяване на сградите и стойността на Made in Italy в света.