Изберете страница

Новата Linea Acrylò

Линия висококачествени покрития на основата на специални свързващи вещества, извлечени от възобновяема биомаса, дефинирана съгласно подхода за баланс на масата и сертифицирана от RedCert2.

ЕКО ДИЗАЙН И ПОДХОДЪТ БИОМАСА – БАЛАНС

Вече признати от пазара за тяхното високо качество и производителност, от 2021 г. професионалните бои на Linea Acrylò се произвеждат със специално свързващо вещество, получено от възобновяема биомаса, дефинирано съгласно подхода на „БИОМАСА – БАЛАНС“ и сертифицирано от RedCert².

Целта на подхода за баланс на биомасата е да намали атмосферните емисии на CO2 чрез заместване на изкопаемите ресурси във веригата на стойността с възобновяеми ресурси от биомаса.

Примери за източници на биомаса са био-нафта и биогаз, получени главно от органични отпадъци и растителни масла. Възобновяемите енергийни източници вече се прилагат в началото на производствения процес на свързващите вещества и математически се разпределят към новата продуктова линия.

Висококачествени покрития за устойчива сграда

Боите в Linea Acrylò съдържат нова формула от акрилна смола, която гарантира стандарти за качество като високо покритие и белота,добърпоток и микропористост, която прикрива повърхностните несъвършенства. Благодарение на лесното си нанасяне и много кратко време на съхнене, заданията могат да бъдат завършени бързо. Всички бои Acrylò имат висока прикриваща способност и естетическа еднородност, за да ви дадат двойна полза: скриване на старите слоеве и спестяване на време и количество на продукта, тъй като при боите, които се отличават с висока скриваща способност, трябва да нанесете по-малко слоеве.

Всички продукти в Linea Acrylò са готови за употреба, което ги прави лесни за нанасяне, като същевременно се избягва загуба на материали и грешки при разреждане. Работата е бърза и гарантира безупречни крайни резултати.

Същите грижи, които San Marco отделя на техническите характеристики, се прилагат за непрекъснатото търсене на иновативни решения за минимизиране на въздействието върху околната среда, съгласно критериите за Еко-дизайн, съссвързващо вещество, получено от възобновяема биомаса, което намалява въздействието върху околната среда, като същевременно поддържа високо качество.

С Linea Acrylò можете също да защитите здравето си и това на любимите хората:

Качеството на въздуха в затворена среда оказва
силно влияние върху функционирането на нашето
тяло и реакциите ни. Боите от Linea Acrylò са
без мирис, без формалдехид и ЛОС (летливи
органични съединения) и сертифицирани за
качество на въздуха в помещенията A+.

Новата Linea Acrylò е съзнателен избор за покупка, която пряко подпомага  опазването на околната среда.

   ACRYLOMAT

   ACRYLOVELOUR

   ACRYLOSATIN

ЕКО ПРОДУКТИ – ЩО Е ТО?

ЕКО ПРОДУКТИ – ЩО Е ТО?

„Ние не наследяваме земята от нашите предци, вземаме я под наем от нашите деца”: тази древна поговорка отговаря на Доклада на Сан Марко за устойчивост на групата, инструмент, който декларира с прозрачност нашата ангажираност към устойчиво развитие.Нашите цели са за създаване на стойност за Групата и за хората, като същевременно се запазват природните ресурси.

Ние следваме принципите на ЕКО-ДИЗАЙНА, като отчитаме екологичното въздействие на материалите, ресурсите и сценариите в края на жизнения цикъл пред проекта и намалява въздействието на продукта върху околната среда. С други думи, дизайнът на продукта се извършва съобразно условията на околната среда и за процеси на доставка, производство, употреба се прави необходимата оценка съобразно екологичните норми.

Сан Марко отново изпреварва
компаниите в бранша с новия
сертификат RedCert²,
въвеждайки принципите на
еко-дизайна и приложи
биомаса – баланса в производството.

Толкова често използваме в ежедневието си ЕКО за храна, козметика и какво ли още не. Дали обаче знаем какво означава еко продукт, особен когато става дума за строителни материали, каквито са боите и мазилките. Обикновено еко боята се свързва с термина ZERO VOC (без летливи органични съединения) или с качеството на вътрешния въздух или с хипоалергенните качества. И всичко изброено до тук са все положителни черти на една боя, но в никаъв случай не са достатъчни, за да се нарича ЕКО. Когато става дума за екология, нещата са доста по задълбочени.

От 70-те години ние от Сан Марко работим с дълбока мисъл за околната среда и прилагаме принципите за устойчиво развитие.

Оценката за въздействие върху околната среда се базира не само на качествата на даден продукт, тя дава информация по отношение на цялостния процес на производство и консумация. 

Направете съзнателен избор за покупка и дайте своя принос за опазването на околната среда.

Насърчаването за устойчивост означава да се полагат грижи за околната среда, хората в нея и за сградите, които обитават всеки ден.

 ISO 14001: 2015 за управление на околната среда е нашият постоянен ангажимент към концепцията за устойчиво развитие, насочена към дълбоката връзка между човека, околната среда и икономическото развитие. Това е изборът на всяка компания решила да създаде, внедри, поддържа и подобри своята система за управление на околната среда.

 

Качество на вътрешния въздух

Качеството на въздуха в помещенията (IAQ) е качеството на въздуха в и около сгради и конструкции. Известно е, че IAQ влияе върху здравето, комфорта и благосъстоянието на обитателите на сгради. Лошото качество на въздуха в помещенията е свързано със синдрома на болни сгради, намалената производителност и нарушаване на концентрацията в затворени помещения.

Без ЛОС

Летливите органични съединения са химически компоненти, които се характеризират с високо налягане на парите.

Ефектите върху здравето включват дразнене на очите, носа и гърлото; главоболие, загуба на координация, гадене; и увреждане на черния дроб, бъбреците и централната нервна система.

RedCert² - устойчива биомаса

Вече признати от пазара за тяхното високо качество и производителност, от 2021 г. професионалните бои се произвеждат със специално свързващо вещество, получено от възобновяема биомаса, дефинирано съгласно подхода на „БИОМАСА – БАЛАНС“ и сертифицирано от RedCert². Целта на подхода за баланс на биомасата е да намали атмосферните емисии на CO2 чрез заместване на изкопаемите ресурси във веригата на стойността с възобновяеми ресурси от биомаса.

Примери за източници на биомаса са био нафта и биогаз, получени главно от органични отпадъци и растителни масла. Възобновяемите енергийни източници вече се прилагат в началото на производствения процес на свързващите вещества и математически се разпределят към новата продуктова линия.